Sistema Documental de Residus

SDR

A partir de l’1 d’octubre de 2018, tota la documentació per la gestió dels residus serà telemàtica, deixant de ser efectiva la documentació en paper (Fitxes d’acceptació, notificacions prèvies, fulls de seguiment, document d’identificació, justificants de residus i DCS).

Tota la documentació s’haurà de tramitar a través de la pàgina web https://sdr.arc.cat

Aquest canvi de normativa implica que per poder tramitar qualsevol document, tots els productors han d’estar donats d’alta i, si cal, tenir registrada la FA o NP abans de fer el servei. Per fer aquesta documentació cal tenir un número d’usuari i contrasenya, en el cas de no tenir-lo, es pot sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya (Telèfon 93 567 33 00).

TRF Gestió de Residus compta amb un servei d’assessorament per tal de facilitat tota aquesta gestió documental. El mateix transportista compta amb coneixements i mitjans telemàtics per poder fer la gestió on-line al mateix moment de realitzar el servei de recollida.

TRF, gestionem residus des del 2001

L’experiència ens avala en la gestió de residus. Vàrem ser pioners en la gestió de residu fotogràfic i radiològic, actualment som un dels únics de Catalunya.

Des de l’inici s’ha anat evolucionant, integrant nous residus a tractar i obrint-nos a diversos tipus d’empresa tant industrial com de serveis per tal de poder donar una gestió integral.

Assessors per la tramitació de la documentació per la gestió de residus

La normativa a nivell de gestió de residus moltes vegades és complicada i actualment molt variable, en els últims anys han entrat en vigor tres nous Real Decrets, a part d’això s’ha eliminat el paper, passant a fer-se tota la documentació telemàtica.

Tot el nostre personal està format per poder donar resposta immediata a qualsevol consulta a nivell de normativa i tramitació.

Professionalitat, proximitat i tracte personalitzat, els nostres valors diferencials

El capital humà creiem que és un valor molt important. Per nosaltres, estar al costat del client i donar solucions ràpides ens fa més competitius i és un tret positiu i diferencial cara a la nostra competència.

Tenim una estructura horitzontal, que permet que tothom sigui professional i responsable en el seu camp, donant especial importància al tracte personal i efectiu amb el client.