Gestió de Residus Fotogràfics

Gestionem residus de diversos tipus, a continuació els detallem per capítols tal com estan identificats a l’ARC:

Gestió de Residus Fotogràfics

09 - Residus fotogràfics

CER Residu DF p/np
090101 Solucuions de reveladors - revelador D0905 p
090102 Solucuions de reveladors - revelador D905 p
090103 Solucuions de reveladors - revelador D905 p
090104 Solucions de fixatge - fixadors R0406 p
090105 Solucions de blanqueig - blanquejadors R0406 p
090106 Residus líquids que contenen plata R0406 p
090107 Radiografies i paper fotogràfic amb palta R13/D15 NP
090108 Radiografies i paper fotogràfic sense plata R13/D15 NP
090111 Càmeres d'un sol ús amb piles o acumuladors inclosos en els codis 160601, 160602 o 160603 R13/D15 p
090113 Residus líquids que contenen plata R0406 p